Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

INFORMACJA ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

1. Zarządzenie 127 z dnia 16 listopada 2015 r. Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie unieważnienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej z dnia 9 listopada 2015 r.

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2. Zarządzenie 128 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

148 KBPobierz na dyskPodgląd pliku