Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

PONOWNE ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

Działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118,  z późn.zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej:

Prowadzenie ośrodków wsparcia:

a)     Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz realizacja posiłku z dowozem,

b)    Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W  załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 129/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, 2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza 129/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., 3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza 129/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 130/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. ws. powołania Komisji Konkursowej,

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

5. Wzór formularza oferty,

93 KBPobierzPodgląd pliku

6. Wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego,

236 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

7. Wzór umowy użyczenia DDP

174 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

8. Wzór umowy użyczenia ŚDS

174 KBPobierz na dyskPodgląd pliku