Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

LIKWIDACJA Kasy MOPS

Informujemy, że w związku z likwidacją obsługi kasowej od 1 stycznia 2016 r. wszelkie należności wobec ośrodka można wpłacać wyłącznie w kasach Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, oddział w Szczecinku lub przelewem na rachunek bankowy MOPS nr:

41 8566 1042 0001 2540 2004 0102

 

Kasy Banku:

  • Plac Sowińskiego 2 (siedziba Banku),
  • Plac Wolności 13 (Urząd Miasta),
  • ul. A. Mickiewicza 13 (Urząd Skarbowy).