Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), w związku z art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz 930 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek:

  1. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert...

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

1. Pełna treść ogłoszenia

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 131/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

256 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 132/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. ws. powołania Komisji Konkursowej

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek nr 131/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

5. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek nr 131/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

6. Standardy realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta

4.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

7. Wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

8. Wykazy składników majątkowych 1/2

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

9. Wykazy składników majątkowych 2/2

454 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

10. Wzory umów użyczenia 1/2

548 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

11. Wzory umów użyczenia 2/2

548 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

12. Wzór formularza oferty

86 KBPobierzPodgląd pliku