Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny MOPS w Szczecinku

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana zarządzenia nr 31/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego MOPS w Szczecinku

7.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MOPS w Szczecinku

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MOPS w Szczecinku

454 KBPobierz na dyskPodgląd pliku