Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[Aktualizacja] OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert  na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

356 KBPobierz na dysk

Pełna treść zapytania ofertowego

405 KBPobierz na dysk

Formularz ofertowy

48 KBPobierz

Wykaz zrealizowanych usług

32 KBPobierz

Projekt umowy

398 KBPobierz na dysk