Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

PROGRAM: 'Czyste powietrze'

Od 2007 r. prowadzona jest kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii, a jej celem jest przybliżenie zagadnień oraz działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.

Pani Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwróciła się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej o rozpowszechnienie informacji dotyczących efektywnego wykorzystania energii w domu oraz możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów w ramach Programu Czyste Powietrze. 

Resortem wiodącym Programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Energii,  Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w linkach:

*  CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII. INTELIGENTNA ENERGIA. PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA  

http://www.me.gov.pl/Energetyka/Czas+na+oszczedzanie+energii

*    JAK CZYTAĆ ETYKIETY ENERGETYCZNE?

http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne

*      FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

*      ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH

http://www.ure.gov.pl/pl/poradnik-odbiorcy/zbior-praw-konsumenta

*      CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU - ULOTKA

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Ulotka__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf

*    CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU - INFORMATOR

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Informator_Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf

 

 

Ulotka: 'Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych'

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku