Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje  ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

688 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek - załącznik nr 1

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie - załącznik nr 2

405 KBPobierz na dyskPodgląd pliku