Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

PROJEKT 'NOWA SZANSA'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

realizuje projekt  pn. 'NOWA SZANSA', współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem projektu jest zwiększenie  kompetencji społecznych oraz szans na zatrudnienie przez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej klientów MOPS. Projekt realizowany jest od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. i objętych nim zostanie 74 uczestników, w tym osoby niepełnosprawne.

Poniżej dokument zawierający szczegółowe informacje:

 

 

Projekt 'Nowa Szansa'

310 KBPobierz na dyskPodgląd pliku