Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

prosi o podanie ceny przeprowadzenia kursów zawodowych dla 12 uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu 'Nowa  Szansa' dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od 7 maja  do 30 czerwca 2018 r.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy

295 KBPobierz na dyskPodgląd pliku