Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: MOPS, ul. Wiejska

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: MOPS, ul. Koszalińska

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA (ogólna)

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: pełnomocnik/osoba upoważniona

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: osoba przebywająca w kwarantannie lub izolacji...

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: program PO PŻ

672 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA Administratora: pomoc obywatelom Ukrainy

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ АДМІНІСТРАТОРА: допомога громадянам України

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku jest:

Pani Dorota Borys,

MOPS ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek,

telefon kontaktowy: 94 37 280 36,

adres e-mail: inspektorochronydanych@mops.szczecinek.pl