Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

prosi o podanie ceny za przeprowadzenie warsztatów z  podstawowych kompetencji społecznych dla 5 uczestników 'Treningów podstawowych umiejętności społecznych' realizowanych w  ramach projektu 'Nowa Szansa' dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu.


Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku