Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[Aktualizacja] OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert  na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia.
 
I. Przedmiot zamówienia
 
Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy zjawiska przemocy domowej w Szczecinku oraz opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu zatytułowanego „Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku – 2018 rok” oraz jego prezentacji multimedialnej.


Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Zmiany do zapytania ofertowego

255 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełna treść zapytania ofertowego

249 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

43 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz zrealizowanych usług

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

221 KBPobierz na dyskPodgląd pliku