Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekunki środowiskowej realizowanych w formie indywidualnych spotkań dla opiekunów osób niesamodzielnych, uczestników projektu Samodzielni.

Celem projektu „Samodzielni” jest zwiększenie kompetencji i wsparcie osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi członkami rodziny oraz poprawa jakości życia pozostających pod ich opieką osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku