Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

'Remont i adaptację lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku na potrzeby koniecznych prac remontowo-adaptacyjnych do zorganizowania ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz zaplecza dla personelu pozostałych placówek dla bezdomnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)'.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

150 KBPobierz na dysk

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

156 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

146 KBPobierz na dysk