Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

INFORMACJA: Świadczenie wychowawcze (500+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 lipca br. Programem Rodzina 500+ objęte zostaną wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji elektronicznej już od 1 lipca br. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS, natomiast od 1 sierpnia wnioski przyjmowane będą również w formie tradycyjnej (papierowej) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szczecinku lub pocztą.

Szczegółowe informacje w zakładce Świadczenie wychowawcze (500+)

Gorąco zachęcamy do składania wniosków online od lipca, co pozwoli Państwu na uniknięcie wyczekiwania w długich kolejkach.

Składanie wniosków w wersji elektronicznej

1.6 MBPobierzPodgląd pliku