Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenia można składać w wersji papierowej (dotyczy: świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry start” – wyprawka szkolna 300 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).


Wnioski przyjmowane będą w Punkcie obsługi świadczeń przy ul. Bartoszewskiego 33 (I piętro), w Szczecinku.

Obsługa interesantów:
- od poniedziałku do środy    8.00 – 14.30
- czwartek                           8.00 – 15.30
- piątek                                8.00 – 13.30

UWAGA!!! 
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników obsługiwane będą przy ul. Koszalińskiej 89.
Pozostałe świadczenia realizowane są bez zmian.