Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[Aktualizacja] OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert

na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia

 

I.        Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla 12 rodzin (17 osób dorosłych i 27 dzieci), uczestników projektu „Nowa Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

OGŁOSZENIE o wyniku zapytania ofertowego

82 KBPobierz na dysk

Pełna treść ogłoszenia

240 KBPobierz na dysk

Wzór umowy

209 KBPobierz na dysk

Formularz ofertowy

46 KBPobierz

Charakterystyka uczestników wyjazdu

135 KBPobierz na dysk