Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia:
  • kreacja i produkcja spotu...
  • wykonanie plakatu nawiązującego do tematyki spotu informacyjnego...

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ramowe warunki zamówienia: spot

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ramowe warunki zamówienia: plakat

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku