Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę monitora interaktywnego, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS w Szczecinku.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

467 KBPobierz na dysk

Formularz ofertowy

144 KBPobierz na dysk

Wzór umowy

155 KBPobierz na dysk

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

194 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna Administratora

102 KBPobierz na dysk

Specyfikacja techniczna

205 KBPobierz na dysk