Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[AKTUALIZACJA] OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Szczecinek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

  • KIEROWNIK DZIAŁU OSÓB NIESAMODZIELNYCH I SENIORÓW

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Informacja o wynikach naboru

119 KBPobierz na dysk

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

121 KBPobierz na dysk

Pełna treść ogłoszenia

208 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla kandydata do pracy...

137 KBPobierz na dysk

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

57 KBPobierz na dysk

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

122 KBPobierz na dysk