Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[Aktualizacja] OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Sukcesywny zakup i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku". Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Zmiana terminu złożenia ofert

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełna treść ogłoszenia

439 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

328 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy

354 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

505 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wykaz środków czystości

284 KBPobierz na dyskPodgląd pliku