Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

POCHÓWEK dzieci martwo urodzonych

Dnia 25 kwietnia 2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych w okresie od X 2019 r. do IV 2020 r.

Pogrzeb będzie miał charakter ekumeniczny i rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kaplicy Cmentarnej, skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Utraconych – miejsca, w którym zostanie złożona urna z prochami.

Uroczystości pogrzebowe poprzedzone będą Mszą Świętą o godz. 12:00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku.  

Zgodnie  z § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491 z poźn. zm.) w trakcie sprawowania obrzędów religijnych organizowanych po dniu 11 kwietnia 2020 r. na danym terenie lub obiekcie znajdować się może nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników, osoby sprawujące kult i w przypadku pogrzebu osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy. 

Osoby zainteresowane prosimy o weryfikację powyższej informacji przed udziałem w ceremonii ze względu na możliwe zmiany przepisów.”


Regulacje prawne:
Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawienia przez Miasto Szczecinek pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych.