Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE Dyrektora MOPS w sprawie ograniczonej obsługi Klientów w związku z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa informuję, że od dnia 6 kwietnia do odwołania ograniczona do niezbędnego minimum zostaje obsługa Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
:

1)     w budynku przy ul. Wiejskiej 4

Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywała wyłącznie w sprawach niezbędnych tj. zapewnienia opieki, środków do życia, schronienia, pochówku, w pozostałych przypadkach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod nr 94 37 280 34 lub złożenie wniosku wraz z adresem do korespondencji oraz numerem tel. kontaktowego w Punkcie Obsługi Interesanta;

2)     w budynku przy ul. Koszalińskiej 89

Obsługa klientów będzie odbywała się wyłącznie poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku oraz telefonicznie pod dedykowanymi numerami telefonów:

 

ü  świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+

94 37 280 25        nazwiska na literę      A-G, Z

94 37 280 26        nazwiska na literę      H-L

94 37 280 28        nazwiska na literę      H-L

94 37 280 29        nazwiska na literę      M-R

94 37 280 71        nazwiska na literę      S-W

 

ü  fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni

94 37 280 27        nazwiska na literę      A-Ł, N

94 37 280 42        nazwiska na literę      M,O-Z

 

ü  dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia opiekuńcze

94 37 280 01

w godzinach 13.00 – 13.15 w obu budynkach Ośrodka nastąpi przerwa w obsłudze interesantów  (dot. również obsługi telefonicznej)

Cały czas istnieje możliwość załatwiania spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. za pośrednictwem Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości.

W związku z ograniczeniami obsługi klienta przez zarządców budynków, a tym samym brakiem możliwości potwierdzenia przez zarządcę wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego istnieje możliwość złożenia niepotwierdzonego wniosku. Wniosek z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy wrzucić do skrzynki. W celu ustalenia dalszego trybu postępowania w zakresie dodatku mieszkaniowego ośrodek skontaktuje się z Państwem w późniejszym terminie.

Na bieżąco odpowiadamy na Państwa pytania i wątpliwości.

Mam nadzieję, że podjęte działania spotkają się z Państwa wyrozumiałością dla zaistniałej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku pomimo ograniczonego składu osobowego będą na stanowiskach pracy, aby zapewnić Państwu konieczną opiekę, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych zwłaszcza osób starszych, chorych i samotnych, a także  terminową wypłatę należnych Państwu świadczeń.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku