Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE Dyrektora MOPS w sprawie ograniczeń obsługi Klientów

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 1 czerwca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku stopniowo przywracamy bezpośrednią obsługę interesantów przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych.

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników zachęcam do sprawdzonych już sposobów załatwiania spraw poprzez: kontakt telefoniczny, mailowy, sms-owy lub w przypadku: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości, czy też możliwość złożenia wniosku w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Bezpośrednią obsługę klientów polecam wyłącznie w sprawach niezbędnych, w których ww. możliwości są niewystarczające. Bezpośrednia obsługa możliwa będzie w godzinach przyjmowania interesantów przy zachowaniu bezpiecznej, wymaganej 1,5 m odległości między osobami i stosowaniu ogólnie przyjętych reżimów sanitarnych.

Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie, mieć zasłonięte usta i nos. Z uwagi na ograniczenia lokalowe budynków Ośrodka oraz dochowanie wymagań sanitarnych
w zakresie ograniczonej liczby klientów w tym samym czasie, możemy obsłużyć jednocześnie 15 osób w budynku przy ul. Wiejskiej 4, natomiast 6 osób w budynku przy ul. Koszalińskiej 89. Pozostałe osoby będą zmuszone pozostać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją kolejkę. Zachęcam zatem aby do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przychodziły osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących, w szczególności bez dzieci. Osoby z jakimikolwiek symptomami przeziębienia nie zostaną obsłużone.

Zalecany kontakt:

1)     w budynku przy ul. Wiejskiej 4

pod nr 94 37 280 34 lub złożenie wniosku wraz z adresem do korespondencji oraz numerem tel. kontaktowego w Punkcie Obsługi Interesanta;

2)     w budynku przy ul. Koszalińskiej 89

pod dedykowanymi numerami telefonów lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku

  • świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+

94 37 280 25          nazwiska na literę         A-G, Z

94 37 280 26          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 28          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 29          nazwiska na literę         M-R

94 37 280 71          nazwiska na literę         S-W

 

  • fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni

94 37 280 27          nazwiska na literę         A-Ł, N

94 37 280 42          nazwiska na literę         M,O-Z

 

  • dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia opiekuńcze

94 37 280 01

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku