Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Informujemy, że w tegorocznym okresie zasiłkowym 2020/2021 składamy wnioski o przyznanie świadczeń:

·        Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,

·        Świadczeń rodzinnych,

·        Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

·   Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuacje w wersji elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.)

Aktualnie o świadczenia 500+ mogą ubiegać się osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do  pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 będzie można składać począwszy od:

-  Od 1 lipca br. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

-  Od 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej).

Przyjmowanie i obsługa wniosków odbywać się będzie w budynku przy ul. Koszalińskiej 89 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, piątek: 800 - 1300
czwartek: 1100 - 1600.

Formularze wniosków  w wersji tradycyjnej dostępne będą od 1 sierpnia br.

  • na www. mops.szczecinek.pl,
  • w siedzibie Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4,
  • w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Świadczenia rodzinne:

 Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego:

-       - 674 zł na osobę

-       - 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko

-       - 764 na osobę - do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:

-       do 31 sierpnia br.- wypłata za listopad nastąpi do 30 listopada br.

-       we wrześniu i październiku br. - wypłata za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.

-       w listopadzie i grudniu br. - wypłata od miesiąca złożenia wniosku do 28 lutego 2021 r.

 

Fundusz Alimentacyjny

Kryterium dochodowe:

-       900 zł na osobę

 

Ważne: ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywało się będzie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” tzn. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość świadczenia będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia progu. W sytuacji gdy wyliczona w ten sposób kwota świadczenia będzie wynosić mniej niż 100 zł, wsparcie nie będzie w ogóle przyznawane.

 

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

- od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., świadczenia przysługujące za październik br. zostaną wypłacone do 31 października 2020 r.

- od 1 września do 30 września br. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2020 r.

- od 1 października do 31 października br. – wypłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

- od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata nastąpi do 31 stycznia 2021 r.

- od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – wypłata nastąpi do 28 lutego 2021 r.

 

„Dobry start”

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021:

  • od 1 lipca do 30 listopada - przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada - w formie papierowej w urzędzie.

 

Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji.

 

    Iwona Wagner

Zastępca Dyrektora                                                                                            MOPS w Szczecinku