Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Okres zasiłkowy 2020/2021: składanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej)

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) na okres zasiłkowy 2020/2021 w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Przypominamy, że w tegorocznym okresie zasiłkowym składamy wnioski o przyznanie świadczeń:

  • Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • Świadczeń rodzinnych,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację, w wersji elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej).

Nadal obowiązuje stan epidemii i bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych co może się wiązać z wydłużonymi kolejkami.

Zachęcamy do sprawdzonych już sposobów załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych: tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości, czy też możliwość złożenia wniosku poprzez wysłanie pocztą lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Bezpośrednia obsługa możliwa będzie w godzinach przyjmowania interesantów przy zachowaniu bezpiecznej, wymaganej 1,5 m odległości między osobami. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Z uwagi na ograniczenia lokalowe budynku przy ul. Koszalińskiej 89 i wymogi sanitarne
w tym samym czasie, możemy obsłużyć jednocześnie 10 osób. Pozostałe osoby będą zmuszone poczekać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją kolejkę.

Zachęcam zatem aby osoby załatwiające swoje sprawy przychodziły bez dzieci i osób towarzyszących. Osoby z jakimikolwiek symptomami przeziębienia nie zostaną obsłużone.

Możliwość kontaktu telefonicznego pod dedykowanymi numerami telefonów:

  •   świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+

94 37 280 25          nazwiska na literę         A-G, Z

94 37 280 26          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 28          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 29          nazwiska na literę         M-R

94 37 280 71          nazwiska na literę         S-W

  •  fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni

94 37 280 27          nazwiska na literę         A-Ł, N

94 37 280 42          nazwiska na literę         M,O-Z

  •   dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia opiekuńcze - 94 37 280 01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku