Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Nowe ograniczenie w obsłudze interesantów

Szanowni Państwo!

 

W związku ze wzrostem zakażeń na COVID-19 od 10 października br. w przestrzeni publicznej wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku obsługa interesantów odbywa się w dotychczasowych dniach i godzinach przyjmowania interesantów przy zachowaniu ogólnie przyjętych rygorów sanitarnych.

Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie, mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans 1,5 m odległości między osobami.

 

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników zachęcam jednak do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, SMS-owy lub w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości. czy też możliwość złożenia wniosku w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

 

Szczególnie apeluję do Seniorów, aby nie wychodzili z domu, kiedy nie jest to konieczne, a Wszystkich Państwa proszę o wrażliwość na potrzeby osób starszych.


Bezpośrednią obsługę klientów polecam wyłącznie w sprawach niezbędnych, w których ww. możliwości są niewystarczające.

 

Z uwagi na dochowanie wymagań sanitarnych możemy obsłużyć jednocześnie 15 osób w budynku przy ul. Wiejskiej 4 i 10 osób w budynku przy ul. Koszalińskiej 89. Pozostałe osoby będą zmuszone pozostać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją kolejkę. Zachęcam zatem aby do Ośrodka przychodziły osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących oraz o ile to możliwe bez dzieci. Osoby z jakimikolwiek symptomami przeziębienia nie zostaną obsłużone.


Zalecany kontakt:


1)       w budynku przy ul. Wiejskiej 4 - pod nr 94 37 280 34 lub złożenie wniosku wraz z adresem do korespondencji oraz numerem tel. kontaktowego w Punkcie Obsługi Interesanta;


2)     w budynku przy ul. Koszalińskiej 89 - poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku lub pod dedykowanymi numerami telefonów:  

 

- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+

94 37 280 25          nazwiska na literę         A-G, Z

94 37 280 26          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 28          nazwiska na literę         H-L

94 37 280 29          nazwiska na literę         M-R

94 37 280 71          nazwiska na literę         S-W

 

-  fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni

94 37 280 27          nazwiska na literę         A-Ł, N

94 37 280 42          nazwiska na literę         M, O-Z

 

- dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia opiekuńcze

94 37 280 01

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szczecinku