Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  • 'zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku'

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

864 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy

174 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

100 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

279 KBPobierz na dyskPodgląd pliku