Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoMniej zależni”

poszukuje

  • ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora dla kandydata w procesie rekrutacyjnym

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku