Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE Dyrektora MOPS w Szczecinku

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń na COViD-19 oraz wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całym kraju proszę, aby ograniczyli Państwo bezpośrednie wizyty w Ośrodku do sytuacji niezbędnych.

Bezpośrednia obsługa klientów nie ulega zmianie i odbywa się przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zakryć przy pomocy maseczki usta i nos (z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku), zdezynfekować dłonie oraz zachować dystans 1,5 m między osobami.

Z uwagi na dochowanie wymagań sanitarnych możemy obsłużyć jednocześnie 15 osób w budynku przy ul. Wiejskiej 4 oraz 10 osób w budynku przy ul. Koszalińskiej 89. Pozostałe osoby będą zmuszone pozostać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją kolejkę.

Informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami oraz harmonogramem wypłat dostępnym stronie internetowej.

Od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać osobiście wnioski o kontynuację świadczenia 500+. Zachęcam wszystkie osoby uprawnione, aby jednak korzystać z możliwości złożenie wniosku w sposób elektroniczny. Przypominam, że wniosek można złożyć za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,

  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

  • systemów teleinformatycznych banków.


Natomiast osoby, które z różnych powodów nie mają możliwości złożenia wniosku w sposób elektroniczny mogą wypełniony wniosek wysyłać przesyłką pocztową lub wrzucić do skrzynki umieszczonej w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89.


Proszę o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.


Marta Niewczas

Dyrektor MOPS w Szczecinku


Szczecinek, dnia 22 marca 2021 r.