Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego”

poszukuje osób do świadczenia usług

opieki wytchnieniowej – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

UWAGA!!!
Termin składania aplikacji przedłuża się do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godziny 1430.

Pozostałe warunki rekrutacji określone w ogłoszeniu z dnia 11 czerwca 2021 r. pozostają bez zmian.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

152 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku