Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego z środków

Funduszu Solidarnościowego

poszukuje osób do świadczenia usług

asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej

UWAGA!!!
Termin składania aplikacji przedłuża się do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godziny 1430.

Pozostałe warunki rekrutacji określone w ogłoszeniu z dnia 18 czerwca 2021 r. pozostają bez zmian.

Poniżej dokumenty zawierające szczegółowe informacje:

 

 

Pełna treść ogłoszenia

564 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora dla kandydata w procesie rekrutacyjnym

236 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym

369 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

470 KBPobierz na dyskPodgląd pliku