Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Okres zasiłkowy 2021/2022

Okres zasiłkowy 2021/2022

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2021/2022 składamy wnioski o przyznanie:

 • Świadczeń rodzinnych,

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać od:

 • 1 lipca br. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

 • 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej).

Przyjmowanie i obsługa wniosków - w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w godzinach:

poniedziałek, wtorek, piątek: 800 - 1300
czwartek: 11
00 - 1600.

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia br.

 • na stronie www. mops.szczecinek.pl,

 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 lub w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Świadczenia rodzinne

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego:

 • 674 zł na osobę

 • 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko

 • 764 zł na osobę - do specjalnego zasiłku opiekuńczego

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:

 • do 31 sierpnia br.- wypłata za listopad nastąpi do 30 listopada br.

 • we wrześniu i październiku br. - wypłata za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.

 • w listopadzie i grudniu br. - wypłata od miesiąca złożenia wniosku do 28 lutego 2022 r.

Fundusz Alimentacyjny

Kryterium dochodowe: 900 zł na osobę.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

 • od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., świadczenia przysługujące za październik br. zostaną wypłacone do 31 października 2021 r.

 • od 1 września do 30 września br. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2021 r.

 • od 1 października do 31 października br. – wypłata nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

 • od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata nastąpi do 31 stycznia 2022 r.

 • od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – wypłata nastąpi do 28 lutego 2022 r.