Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

INFORMACJA: Okres zasiłkowy 2021/2022

Przypominamy, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w formie tradycyjnej (papierowej)

Wnioski składamy w budynku Ośrodka przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku, wzory wniosków dostępne są w budynku przy ul. Koszalińskiej 89 lub do pobrania na stronie www.mops.szczecinek.pl.

Nadal obowiązuje stan epidemii i bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych, co może wiązać się z wydłużonymi kolejkami. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej, wymaganej odległości 1,5 m między osobami. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Z uwagi na ograniczenia lokalowe budynku przy ul. Koszalińskiej 89 oraz wymogi sanitarne w tym samym czasie możemy obsłużyć jednocześnie 10 osób. Pozostałe osoby będą zmuszone poczekać na zewnątrz budynku.

Zachęcamy do sprawdzonych sposobów załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych: tj. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub wysłanie pocztą czy też wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Proponujemy by osoby załatwiające swoje sprawy przychodziły bez dzieci i osób towarzyszących. Osoby z jakimikolwiek symptomami przeziębienia nie zostaną obsłużone.

Obsługa interesantów odbywa się w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 800 – 1300 oraz w czwartek w godzinach 1100 - 1600

Możliwość kontaktu telefonicznego pod dedykowanymi numerami telefonów:

  • świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+
  • 94 37 280 25 nazwiska na literę A - G, Z
  • 94 37 280 26 lub 28 nazwiska na literę H - L
  • 94 37 280 29 nazwiska na literę M - R
  • 94 37 280 71 nazwiska na literę S - W
  • fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni
  • 94 37 280 27 nazwiska na literę A - Ł, N
  • 94 37 280 42 nazwiska na literę M, O - Z
  • dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia opiekuńcze
  • 94 37 280 01