Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

ZMIANA kont bankowych MOPS Szczecinek

TERMINY WYPŁAT - 2022 r.

 

Osoby, których termin wypłaty świadczeń przypada w styczniu 2022 r., a które nie wskazały numeru rachunku osobistego do przelewu świadczenia proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem.

 

Jednocześnie informujemy, że od  stycznia 2022 r. obsługę bankową MOPS w Szczecinku realizuje BANK SPÓŁDZIELCZY JASTROWIE.

Osoby dokonujące wpłat na rachunek Ośrodka proszone są o zweryfikowanie numeru rachunku bankowego (podane poniżej lub na tablicach informacyjnych przy ul. Wiejskiej 4 i ul. Koszalińskiej 89).

 

Nowe numery kont bankowych:

-  konto podstawowe: 49 8935 0009 1300 4760 2000 0010

-  konto ŚR i FA: 91 8935 0009 1300 4760 2000 0030

- konto Świadczenie Wychowawcze (500+): 15 8935 0009 1300 4760 2000 0040

-  konto Miasto Szczecinek – egzekucja MOPS: 78 8935 0009 1300 4760 2000 0070