Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny z dnia 10.01.2022 r.

7.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana regulaminu organizacyjnego z dnia 17.03.2022 r.

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana regulaminu organizacyjnego z dnia 28.03.2022 r.

714 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana regulaminu organizacyjnego z dnia 1.07.2022 r.

809 KBPobierz na dyskPodgląd pliku