Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wnioski na okres 2022/2023 można składać:

·        od 1 lipca br. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

·        od 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej).

Przyjmowanie i obsługa wniosków odbywać się będzie w budynku MOPS w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89, w godzinach:

 

poniedziałek, wtorek, piątek: 800 - 1300
czwartek: 1100 - 1600

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia br.

  • w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89,
  • w budynku MOPS przy ul. Wiejskiej 4,
  • do pobrania ze strony www.mops.szczecinek.pl.

Ważne informacje:

 

Świadczenia rodzinne

Kryterium dochodowe:

·        674 zł na osobę - do zasiłku rodzinnego

·        764 zł na osobę - do zasiłku rodzinnego (gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko)

·        764 zł na osobę - do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:

·       do 31 sierpnia br.- wypłata świadczeń za listopad nastąpi do 30 listopada br.

·        we wrześniu i październiku br. - wypłata za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.

·     w listopadzie i grudniu br. - wypłata od miesiąca złożenia wniosku do 28 lutego 2023 r.

Fundusz Alimentacyjny

Kryterium dochodowe - 900 zł na osobę

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

·        od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r., świadczenia za październik br. zostaną wypłacone do 31 października 2022 r.

·        od 1 września do 30 września br. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2022 r.

·        od 1 października do 31 października br. – wypłata nastąpi do 31 grudnia 2022 r.

·        od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

·        od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – wypłata nastąpi do 28 lutego 2023 r.