Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

prosi o podanie ceny na przeprowadzenie:

80 godzin (60 minut) usługi coachingu/tutoringu rodzicielskiego dla uczestników projektu 'Dziecko w Rodzinie' dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lipca 2022 r. do września 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

30 godzin (60 minut) poradnictwa pedagogicznego dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, w tym dzieci i osób dorosłych uczestniczących w projekcie „Dziecko w Rodzinie” dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków EFS

Pełna treść ogłoszenia

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

40 godzin (60 minut) poradnictwa psychologicznego dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, w tym dzieci i osób dorosłych uczestniczących w projekcie „Dziecko w Rodzinie” dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków EFS

Pełna treść ogłoszenia

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku