Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

prosi o podanie oferty cenowej na przeprowadzenie 50 godzin poradnictwa prawnego, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, uczestniczących w projekcie „Dziecko w Rodzinie” dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od sierpnia 2022 r. do września 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

160 KBPobierz na dyskPodgląd pliku