Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Okres zasiłkowy 2022/2023: składanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej)

Przypominamy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w formie tradycyjnej (papierowej).

Wnioski składamy w budynku MOPS w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89.

Obsługa interesantów odbywa się w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 800 - 1300 oraz w czwartek w godzinach 1100 - 1600

Wzory wniosków dostępne są w budynku przy ul. Koszalińskiej 89 lub do pobrania na stronie www.mops.szczecinek.pl.