Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[UZUPEŁNIENIE] OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia:

  • zorganizowanie tygodniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla ok. 45 osób (ok. 27 dzieci w wieku 1 rok - 13 lat i dorosłych), uczestników projektu 'Dziecko w rodzinie' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wyjazdu jest wzmocnienie relacji pomiędzy członkami rodzin oraz funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uzupełnienie z dnia 4.08.2022 r. do zapytania ofertowego

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełna treść ogłoszenia

281 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Charakterystyka uczestników wyjazdu

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku