Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

AKTUALIZACJA: Dodatek węglowy

Jednorazowe wsparcie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy w Szczecinku realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Koszalińskiej 89

Dodatek węglowy:

  • nie jest uzależniony od dochodów gospodarstwa domowego

  • warunkiem otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  • wniosek o dodatek należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

  • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koszalińskiej 89 lub w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Wiejskiej 4 oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mops.szczecinek.pl

w zakładce Strefa interesanta – Druki i formularze.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ePUAP (wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu osobistego),

  • tradycyjnie (papierowo) - w godzinach przyjmowania Interesantów przy ul. Koszalińskiej 89 albo wrzucając wypełniony druk wniosku do urny podawczej na parterze przy wejściu do budynku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku pytań kontakt telefoniczny pod numerami:
94 37 280 25, 94 37 280 26, 94 37 280 28, 94 37 280 29, 94 37 280 71

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, piątek 8.00 – 13.00

czwartek 11.00 – 16.00