Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w formie przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa z zakresu opieki nad dzieckiem do 1 roku życia w ramach projektu „Dziecko w rodzinie” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść ogłoszenia

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna Administratora

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku