Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dane teleadresowe

Budynek - ul. Wiejska 4

 

NUMERY TELEFONÓW:  
(94) 37 280 00
sekretariat, kancelaria

728 823 388

-       pomoc społeczna

-       jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie przysługujące obywatelom Ukrainy

 

(94) 37 280 16 (83)

-       opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

                      

FAX:  (94) 37 280 02


E-MAIL: sekretariat@mops.szczecinek.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP: /mops_szczecinek/skrytka

 

SKRZYNKA PEF- Platforma Elektronicznego Fakturowania:

Skrócona nazwa skrzynki MOPS Szczecinek

Typ/Numer PEPPOL          NIP/ 6731100245

 

Budynek - ul. Koszalińska 89

 

NUMERY TELEFONÓW:  
(94) 37 280 01 (47)

-       dodatki mieszkaniowe

-       dodatki energetyczne

-       świadczenia opiekuńcze


(94) 37 280 25 (28, 29, 71)

-       świadczenia rodzinne

-       zasiłki dla opiekunów

-       świadczenie wychowawcze (wnioski złożone do 31.12.2021 r.)

-       jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka na podstawie ustawy „Za życiem”

-       finansowane ze środków własnych Miasta Szczecinek „becikowe miejskie”

-       dodatek osłonowy

 

(94) 37 280 27 (42)

-       świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-       podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

(94) 37 280 42 (47, 50)

-       świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


NIP:    673-11-00-245
REGON:    003802266
BANK:   Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek
49 8935 000901300 4760 2000 0010
   (NOWE)
KOD:   78-400
MIEJSCOWOŚĆ:   Szczecinek
POWIAT:    szczecinecki
WOJEWÓDZTWO:    zachodniopomorskie
OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI:    miasto Szczecinek
DYREKTOR:    Marta Niewczas