Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dane teleadresowe

Budynek - ul. Wiejska 4

 

NUMERY TELEFONÓW:  
94-37-280-00
sekretariat, kancelaria

94-37-280-03 pomoc społeczna

FAX:  94-37-280-02


E-MAIL:  sekretariat@mops.szczecinek.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS umieszczona została na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl

 

Budynek - ul. Koszalińska 89

 

NUMERY TELEFONÓW:  
94-37-280-01

-       dodatki mieszkaniowe

-       dodatki energetyczne

-       świadczenia opiekuńcze


94-37-280-25 (26,28,29,47,71)

-       świadczenia rodzinne

-       zasiłki dla opiekunów

-       świadczenie wychowawcze

-       jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka na podstawie ustawy „Za życiem”

-       finansowane ze środków własnych Miasta Szczecinek „becikowe miejskie”

 

37-280- 27 (42)

-       świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-       podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

-       świadczenie dobry start


NIP:    673-11-00-245
REGON:    003802266
BANK:    Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek
97856610420001254020000003
KOD:   78-400
MIEJSCOWOŚĆ:   Szczecinek
POWIAT:    szczecinecki
WOJEWÓDZTWO:    zachodniopomorskie
OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI:    miasto Szczecinek
DYREKTOR:    Marta Niewczas