Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dane teleadresowe

Budynek - ul. Wiejska 4

 

NUMERY TELEFONÓW:   (+48 94)
37-280-00 sekretariat, kancelaria

37-280-03 pomoc społeczna

FAX:   (+48 94) 37-280-02


E-MAIL:  sekretariat@mops.szczecinek.pl

Budynek - ul. Koszalińska 89

 

NUMERY TELEFONÓW:   (+48 94)
37-280-01 dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne


37-280-25 (26,28,29,43,70,71) świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka na podstawie ustawy „Za życiem”

 

37-280- 27 (42) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

świadczenie dobry start

37-280-01 (22,27,42,50)


NIP:    673-11-00-245
REGON:    003802266
BANK:    Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek
97856610420001254020000003
KOD:   78-400
MIEJSCOWOŚĆ:   Szczecinek
POWIAT:    szczecinecki
WOJEWÓDZTWO:    zachodniopomorskie
OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI:    miasto Szczecinek
DYREKTOR:    Marta Niewczas