Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Godziny urzędowania

Grupa pracownikówDzień tygodniaGodziny przyjęćUwagi

PRACOWNICY SOCJALNI, KONSULTANCI, ASYSTENCI RODZINY, SPECJALISTA DS. BEZDOMNOŚCI

poniedziałek, wtorek: 800 - 1100

czwartek:                1400 - 1600

ul. Wiejska 4
 
 

DODATKI MIESZKANIOWE, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE,  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIADCZENIE 'DOBRY START'

poniedziałek, wtorek, piątek: 800 - 1300

czwartek:                           1100 - 1600

ul. Koszalińska 89
 
 

  • W pozostałych godzinach pracownicy ośrodka przyjmują tylko osoby uprzednio umówione na spotkanie w MOPS oraz odbywają wizyty środowiskowe w miejscu zamieszkania klientów.
  • Przez cały tydzień w godzinach pracy Ośrodka czynny jest Punkt Obsługi Interesanta (parter, przy głównym wejściu), w którym interesanci mogą składać pisma, wnioski, skargi oraz inne dokumenty, odbierać zaświadczenia, decyzje itp., pozyskiwać podstawowe informacje o zasadach obsługi interesantów, trybie udzielania pomocy.