Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Godziny urzędowania


Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:


1) pracownicy socjalni, konsultanci Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej:
a) poniedziałek, wtorek: 800 - 1200 (osoby nie pracujące)
b) czwartek: 1300 - 1615 (osoby pracujące)


2) pracownik socjalny wprowadzający/dyżurujący (dot. sytuacji nagłych i osób po raz pierwszy zgłaszających się do ośrodka)
a) poniedziałek, wtorek, środa: 800 - 1515
b) czwartek: 800 - 1615
c) piątek: 800 - 1415


3) specjalista pracy socjalnej ds. bezdomności przyjmuje klientów:
a) poniedziałek: 800 - 1200
b) czwartek: 800 - 1415


4) asystent rodziny: poniedziałek: 800 - 1200 oraz dostępny jest pod telefonem:
a) poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530.
b) czwartek: 730 - 1630
c) piątek: 730 - 1430


5) dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne:
a) poniedziałek, wtorek, środa: 745 - 1515
b) czwartek: 745 - 1615
c) piątek: 745 - 1415


Kasa: z przerwą: 1300 - 1330
a) poniedziałek, wtorek, środa: 1000 - 1430
b) czwartek: 1000 - 1600
c) piątek: 1000 - 1400


Pozostali pracownicy w godzinach otwarcia ośrodka tj.:
a) poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530
b) czwartek: 730 - 1630
c) piątek: 730 - 1430