Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

BudżetPlan budżetu MOPS w Szczecinku na 2012 rok

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2011 rok

133 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2010 rok

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2009 rok

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2008 rok

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2007 rok

129 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2006 rok

127 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Plan budżetu MOPS w Szczecinku na 2005 rok

123 KBPobierz na dyskPodgląd pliku