Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Projekt systemowy SZANSA

.

Ogłoszenie: Kursy Zawodowe

311 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kursy Zawodowe - wzór umowy

329 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Piknik Sąsiedzki, Catering

360 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Piknik Sąsiedzki - wzór umowy

338 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Warsztaty autoprezentacji i poprawy wizerunku, Wzór umowy

407 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Ćwiczenia rehabilitacyjne, Wzór umowy

371 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Doradca Zawodowy

324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Psycholog

373 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Kursy Zawodowe

347 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Psycholog

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Doradca Zawodowy

450 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Warsztaty 'Klub Młodzieżowy'

370 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Kursy Zawodowe

340 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Catering

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Piknik Sąsiedzki

310 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Klub Młodzieżowy

371 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Ćwiczenia usprawniające

352 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Turnus Rehabilitacyjny

343 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Terapeuta Zajęciowy

318 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Kursy Zawodowe

338 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Terapia Psychospołeczna

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Klub Młodzieżowy

381 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Kursy Zawodowe

353 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Warsztaty kulinarne

367 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Klub Młodzieżowy

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Ćwiczenia Usprawniające

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Asystent Rodziny

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Zapytanie o cenę turnusu rehabilitacyjnego

365 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Terapia Psychospołeczna

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie: Doradca Zawodowy

316 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt systemowy SZANSA

186 KBPobierzPodgląd pliku