Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Statut Ośrodka

Statut Ośrodka

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana Statutu Ośrodka z dnia 18.04.2019 r.

591 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana Statutu Ośrodka z dnia 19.06.2019 r.

320 KBPobierz na dyskPodgląd pliku