Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Struktura organizacyjna Ośrodka

Struktura organizacyjna MOPS w Szczecinku

9.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana zarządzenia nr 32/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej MOPS w Szczecinku

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku